Foredragsaften hos Risskov Revision

Risskov Revision afholdt dette arrangement for at fortælle om en af vores nyeste ydelser "Senior Wealth". Tore Christensen og Janne Mikkelsen præsenterede programmet og mulighederne heri. Flere interesserede har efterfølgende booket tid til rådgivning og gennemgang med henblik på optimerinng af netop deres pensionsopsparing.

Efter en kort pause gik Danmarks bedste coach Robert Rolfsted igang med et indspark omkring optimering af egen performance og hvordan du får det bedste ud af dine egne kompetencer mv. Robert fortalte levende og til stor inspiration for tilhørerne om hvordan han selv har gennemgået en af livets store kriser og er kommet styrket ud heraf. Roberts bog "Elsk med din krise" kan anbefales for yderligere inspiration.

Afslutningsvis bød Risskov Revision på sandwich og drikkevarer imens der var mulighed for at netværke.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementet og håber på ligeså stor tilslutning til næste arrangement, som endnu ikke er programsat.

 
Se den udsendte invitation her