Download

Herunder finder du en række praktiske blanketter og formularer som du kan benytte til diverse opgørelser, kørselsregnskab m.v. Kontakt os venligst såfremt der er spørgsmål hertil.

Bruttolønsordning - kursusvirksomhed
Debitorliste
Acontofaktureringer (typisk på igangværende arbejder eller forudbetalinger)
Diverse tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter)
Igangværende arbejder (salgspris)
Igangværende arbejder
Varelagerliste
Skyldige omkostninger
Kreditorer
Periodiseringsposter
Skatte- og momsfradrag (rejser, overnatning, personaleudgifter)
Skatte- og momsfradrag - konteret
Ændring i kontoplan ved ændring i skatte og momsfradrag 1.1.2015
Kørselsregnskab - blandet benyttet bil
Kørselsregnskab - kørselsgodtgørelse ansatte
Fakturakrav pr. 1.1.2013

Blanketter og formularer i excelformat
Debitorliste
Acontofaktureringer (typisk på igangværende arbejder eller forudbetalinger)
Diverse tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter)
Igangværende arbejder (salgspris)
Igangværende arbejder
Varelagerliste
Skyldige omkostninger
Kreditorer
Periodiseringsposter
Kørselsregnskab - blandet benyttet bil
Vejledende model for beregning af registreringsafgift veteranbil

Nyhedssbreve
Risskov Revision orienterer "11 råd før året rinder ud" december 2018 
Risskov Revision orienterer "selskabsskat" november 2018
Risskov Revision orienterer november 2017
Risskov Revision orienterer august 2016

Risskov Revision orienterer oktober 2015
Risskov Revision orienterer december 2014
Risskov Revision orienterer september 2014 - SÆRNUMMER
Risskov Revision orienterer august 2014 - Bilag
Risskov Revision orienterer januar 2014
Risskov Revision orienterer december 2013
Risskov Revision orienterer september 2013
Risskov Revision orienterer august 2013

Nyhedsopslag Linked-in og Facebook
Gulpladebiler er ikke til privat brug - offentliggjort 04.12.2018
Ændringer i selskabslovgivningen - offentliggjort 05.11.2018
Overdragelse af ejendom til nærtstående - sidste udkald - offentliggjort 08.10.2018

Ny ferielov 1. september 2020 - offentliggjort 01.10.2018
SKATs liste med indsatsområder - offentliggjort 24.04.2018
Krav til fakturaer - offentliggjort 17.04.2018
Varsling af medarbejdere vedr. ferie i virksomheder - offenliggjort 10.04.2018
Skattefri kørselsgodtgørelse - offentliggjort 05.04.2018
Renteberegning på skattekontoen - offentliggjort 14.03.2018
Bruttolønsordning, skat og moms på kursusudgifter - offentliggjort 28.02.2018
Nye satser for skattefri godtgørelser for befordring og rejsegodtgørelse 2018 - offentliggjort 03.01.2018
11 råd før året rinder ud - offentliggjort 20.12.2017
LEI kode ved handel med værdipapirer - offentliggjort 05.12.2017
Selskabers acontoskat 2017 - offentliggjort 01.11.2017
Stramning af afgiftsregler ved leasing og udlejning af biler - offentliggjort 05.10.2017
Omlægning af bilafgifter - offentliggjort 27.09.2017
Lavere afgift ved generationsskifte - offentliggjort 22.09.2017
Netværk - offentliggjort 11.09.2017
Krav om registrering af reelle ejere - 23.08.2017
Ekstraordinært udbytte - offentliggjort 22.06.2017
Krav til fakturaer og kvitteringer - offentliggjort 26.04.2017
Leasingbiler uden registreringsafgift - offentliggjort 19.04.2017
Revision, et nulfejlsområde - offentliggjort 05.04.2017
Klar, parat, SKAT - offentliggjort 13.03.2017
Forældrekøb upside down - offentliggjort 07.02.2017
Kontantforbudsreglen - offentliggjort 10.01.2017
10 tips før årsafslutning 2016 - offentliggjort 16.12.2016
Nye satser 2017 for befordrings- og rejsegodtgørelse - offentliggjort 22.11.2016
Selskabsskat 2016 - offentliggjort 09.11.2016
Udviklingsprojekter - offentliggjort 03.11.2016
Betaling af parkeringsafgifter - offentliggjort 03.10.2016
Udvidelse af offentlige ejerregister - offentliggjort 27.09.2016
Forældrekøb - offentliggjort 21.09.2016


Orienteringsskrivelser
Selskabsskat november 2017
Selskabsskat november 2016