Nyheder

November 2019

 

Regnskabs – og administrationsmedarbejder

Bogholderi – Sekretariat – Service

Vil du være med til at sætte den digitale agenda, og har du lyst til at arbejde med udviklingen af det papirløse og digitale bogholderi, så er det måske dig, vi står og mangler på vores kontor.
Vi servicerer vores kunder med fleksible og digitale løsninger inden for økonomisystemer, forskellige lønsystemer til den overordnede økonomibaserede ledelsesrapportering. I samarbejde med dine kolleger serviceres egne kunder inden for bogholderi, lønadministration og økonomistyring.
Jobbet kræver kontakt til mange kunder, og derfor er det vigtigt, at du trives med at samarbejde med forskellige mennesker.
Med reference til virksomhedens direktion, vil du stå for den daglige administration i Risskov Revision. Opgaverne er mangeartede og vil blandt andet bestå af den daglige drift i form af modtagelse af kunder, lønbehandling, bogholderi samt diverse service- og ad hoc-opgaver.
 
Du er formentlig kontoruddannet, og det er en fordel, hvis du har suppleret med en økonomisk uddannelse, som f.eks. økonomiassistent. Du har erfaring inden for administration og regnskab, herunder særligt lønbehandling. Du har et digitalt mindset.
 
Som person er du udadvendt og positiv i din interaktion med såvel kunder som kolleger, og du evner at samarbejde. Du er som person venlig, og du har et glimt i øjet. Dit servicegen er stort, og du sætter en ære i at opgaverne løses til tiden. Du trives med en arbejdsdag i højt tempo og skiftende opgaver. Du arbejder struktureret og evner at bevare overblikket, når der er flere bolde i luften på én gang.

Virksomheden har den størrelse, som betyder, at du vil få en god variation i dine opgaver og den personlige kontakt med kunderne. Du vil samtidig opleve det positive ved en flad organisationsstruktur. Vi tilbyder en spændende stilling i et uformelt miljø, med gode personaleforhold, høj grad af selvstændighed og med fokus på, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid.
Det forventes, at du er bosat i hensigtsmæssig køreafstand til virksomheden i Risskov.
 
Vi opfordrer dig til at søge snarest, da vi behandler ansøgningerne løbende. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til Partner Tonny Løbner på direkte tlf. 69 14 48 05.
 September 2019


Revisor til egen kundeportefølje   

Rådgivning – SMV – Forretningsforståelse

Med reference til en af virksomhedens partnere, bliver du ansvarlig for at servicere og rådgive din egen kundeportefølje inden for regnskabsmæssige forhold, forretningsudvikling, optimering af indtjening og skatteplanlægning. Dine arbejdsopgaver indebærer således opgaver inden for de forskellige erklæringstyper (revision mv.), udarbejdelse af års- og perioderegnskaber, økonomisk sparring samt skattemæssig planlægning og rådgivning. Du arbejder både selvstændigt og i samarbejde med en statsautoriseret revisor om at betjene kunder indenfor et bredt udsnit af brancher. Dine kunder og opgaver vil blive afvejet i forhold til dine kompetencer, og du må også gerne selv benytte dit netværk til at udvide din kundeportefølje. Du har mulighed for at få en rolle som teamleder, hvor du bl.a. bliver ansvarlig for at yde faglig sparring til øvrige kollegaer.

Du er uddannet revisor, registreret revisor, Cand. Merc. Aud eller HD i regnskab. Du har minimum fem års erfaring med betjening af små og mellemstore virksomheder, og det forventes, at du er fagligt godt klædt på til at rådgive og servicere kunderne indenfor dette segment. Hvis du kan lide at arbejde med dit netværk og udvide din kundeportefølje ved hjælp af gode relationer, er det en fordel, men ikke et krav. Hos Risskov Revision lægges der stor vægt på at kunne rådgive på alle niveauer – lige fra praktiske bogføringstips og skattespørgsmål til virksomhedsetableringer, omstruktureringer og generationsskifte. Du får derfor en stor kundekontakt, og du bliver selv ansvarlig for hele processen fra start til slut.

Som person er du ansvarsfuld og initiativrig. Du er løsningsorienteret og brænder for at gøre en forskel for kunderne. Du har en dynamisk og forretningsorienteret tilgang samt fokus på høj kvalitet. Du er udadvendt og har lysten og evnerne til selvstændigt at betjene - og evt.  udvide - din egen kundeportefølje. Du er desuden en stærk kommunikator, der formidler i øjenhøjde, således kunderne føler sig trygge og godt vejledt.

Du tilbydes en stilling med en høj grad af frihed under ansvar, stor fleksibilitet og attraktive ansættelsesvilkår. Hos Risskov Revision er der fokus på Work-life-balance samt et godt arbejdsmiljø, med en uformel omgangstone og gensidig respekt for hinanden. Det er en moderne og velfungerende virksomhed, med korte beslutningsveje og gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt samt gøre en forskel.

Vi har præcis den størrelse, som betyder, at du vil få en god variation i dine opgaver og bevare den personlige kontakt med kunderne samtidig med, at du oplever det positive ved en flad organisationsstruktur.

Du får fast tilknytning til vores kontor i Risskov, hvorfor du er bosat i hensigtsmæssig køreafstand hertil. Køres der ud til kunderne fra kontoret, stilles der bil til rådighed hertil.

Vi opfordrer dig til at søge snarest, da vi behandler ansøgningerne løbende. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til konsulent fra Sensu A/S, Morten Thomsen på tlf. 40 58 64 15.
 

August 2019

 

Den nye  ferielov er vedtaget for at opfylde EU reglerne. Der skal være mulighed for at afholde ferie, så snart den er optjent – det kaldes samtidighedsferie. Omstillingen til samtidighedsferie indebærer at ca. 60 mia. kr. skal indefryses hos Lønmodtagernes Feriemidler. Udbetaling sker når lønmodtageren har ret til folkepension mv.

Reglerne træder i kraft 1/9 2020 med overgangsordning i perioden 1/9 2019 til 31/8 2020. For 14 dages lønnede skal virksomheden nu indbetale til feriekonto 2 gange pr. måned og månedslønnede der ikke har ret til ferie med løn, skal indbetale månedsvis, mod før 1 gang pr. kvartal.

Feriepengeforpligtelsen bliver en aktuel gæld, der kan indbetales til fonden eller forblive i virksomheden mod en forrentning på forventet 3%. Hvert år tilkendegives 31/8, hvorvidt pengene fortsat vil beholdes i virksomheden. Hvis virksomheden holder pengene på egen konto, forfalder betaling først ved lønmodtagerens pension – også selv om den ansatte er fratrådt og evt. arbejder et andet sted.

Til administration af ordningen, opkræves et gebyr på 10 kr. pr. måned pr. medarbejder (120 kr. pr. år). De ændrede regler vil koste alle virksomheder med ansatte et likviditetstab.

Kontakt os hvis du ønsker en beregning af dit likviditetstab.
Se mere om reglerne her: https://lnkd.in/dF-nPQH


Juli 2019


Vi har fundet vores nye trainee, Tobias Mikkelsen tiltræder 1. oktober 2019. Vi glæder os til at tage imod Tobias og byder ham velkommen i teamet.


Maj 2019

Revisor-trainee 

Finansøkonom - Finansbachelor
Revision - Regnskab - Digitalisering
 
Har du mod på en karriere inden for revision, regnskab og rådgivning? Som trainee hos Risskov Revision får du det bedste afsæt for din fremtidige karriere.
Hvis du elsker at nørde med tal, og hvis du vil være en del af en rigtig god arbejdsplads, så er du måske den revisorelev/trainee, vi søger. Du vil få en grundig oplæring startende med basal bogføring og på sigt regnskabsudarbejdelse og revision alt efter din motivation og dine kvalifikationer.

Vi vil gerne bidrage til din faglige og personlige udvikling. Derfor vil vi give dig en god variation i opgaverne og personlig kontakt med kunderne, der hovedsageligt er beliggende i Østjylland og dækker alle brancher. Risskov Revision har en flad organisationsstruktur og en størrelse, der gør at vi samarbejder og støtter hinanden i løsning af opgaverne .
 
Vi lægger vægt på at kunne rådgive på alle niveauer – lige fra praktiske bogføringstips og skattespørgsmål til virksomhedsetableringer, omstruktureringer og generationsskifte.

Vi forventer, at du har finansøkonom, finansbachelor eller lignende, som du har afsluttet eller forventer at afslutte her til sommer.

Du vil få opgaver indenfor:

 • - Digitaliseringsprocessen i forbindelse med bogføring
 • - Bogføringsopgaver
 • - Revision af regnskaber
 • - Udarbejdelse af års- og perioderegnskaber
 • - Økonomisk sparring
Vi forventer at du:
 • - Ser muligheder, er løsningsorienteret og brænder for at gøre en forskel for vores kunder
 • - Har en dynamisk og forretningsorienteret tilgang til opgaverne
 • - Har en stor interesse for økonomi, tal, regnskab, skat og moms
 • - Evt. erfaring med e-conomic, Navision C5 og Officepakken
 • - Trives med deadlines og at have mange bolde i luften
 • - Interesse for optimering af digitaliseringsprocessen
Som person er du videbegærlig og ambitiøs, med forståelse for at basis skal være på plads først.
Som trainee/elev hos os får du en interessant stilling i en moderne og velfungerende virksomhed med korte beslutningsveje. Vi lægger vægt på høj faglighed og engagement.  Arbejdsmiljøet er afslappet, men også professionelt. Når du får erfaring vil du opleve at jobbet er selvstændigt med stor fleksibilitet. Du vil få attraktive ansættelsesvilkår, hvor der også er plads til et liv ved siden af arbejdet.
 
Lidt om os:
 • - Hjælpsomme og engagerede kollegaer, fordelt på flere aldersgrupper, derved stor mulighed for differentieret sparring
 • - En arbejdsplads, hvor der er fokus på at skabe gode rammer for din faglige og personlige udvikling
 • - Vi prioriterer den gode kollegarelation
 • - En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone, humor og respekt for hinanden
 • - En attraktiv gage kombineret med pensionsordning m.v.
 • - Bil til rådighed til firmakørsel
 • - Præsentable omgivelser i nyere kontordomicil

 
 

Tiltrædelse:
1. oktober 2019

Ansøgningsfrist:
Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning, CV samt karakteroversigt/eksamensbevis i Word eller pdf format til ch@rr.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Direktør Tore Christensen på telefon 86 17 43 33

Konsulentfirmaet Sensu A/S medvirker i ansættelsesprocessen.


Januar 2019


Nye satser for skattefri godtgørelser for befordring og rejsegodtgørelse 2019.
 
Skatterådet har fastsat nye satser for befordrings- og rejsegodtgørelser / fradrag for 2019.
 
Satserne fastsættes ud fra en række kriterier; blandt andet gennemsnitspriser og forbrug. Det er taget udgangspunkt i en benzindrevet bil, der efter EU-norm kan køre 17,63 km/l. Der tages ikke højde for anskaffelsessummen for bilen, men der er indsat et årligt værditab på 30.000 kr.
 
For rejser og ophold uden for hjemmet, er der beregnet en prisstigning på 2,2%, hvilket er lidt højere en den gennemsnitlige pristalsregulering på et år. Reguleringen gælder dog ikke turistchauffører, der fortsat har uændret maksimal sats.
 
Forudsætninger for at kunne udbetale de skattefrie godtgørelser, eller opnå fradrag, er uændret i forhold til tidligere år.
 
Har du spørgsmål til hvad og hvornår der kan udbetales skattefrie godtgørelser, står vi naturligvis til rådighed.
 
De nye satser er:
 
Befordringsfradraget:

År Sats for kørsel ml. 24-120 km Sats for kørsel over 120 km
2019 1,98 kroner pr. km 0,99 kroner pr. km
2018 1,94 kroner pr. km 0,97 kroner pr. km
 
Pendlere i yderkommuner, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.
For personer med indkomst under 328.100 kr. gives ekstra fradrag op til 52 procent, dog maksimalt 15.400 kr. i 2019. SKAT beregner automatisk det ekstra fradrag.
 
Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:
År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2018 3,54 kr. pr. km 1,94 kr. pr. km
 
Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert
Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er uændret for 2019 0,53 kr. pr. km. (2018 0,53 kr.)
 
Skattefri rejsegodtgørelse (diæter):
Satser pr. døgn 2018 2019
Logi 214 kr. 219 kr.
Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere 498 kr. 509 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.
 
 
Når medarbejderen får fri kost eller frie måltider, skal kostsatsen nedsættes med værdien heraf.
Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

 
Kilde: SKAT:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870
https://skat.dk/skat.aspx?oId=2234761
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214


December 2018


Året rinder snart ud og det er tradition for et tilbageblik, men også for at få de sidste ting på plads før det nye år starter. Vi takker for 2018 hvor der fortsat har været interesse for at sætte nye aktiviteter i gang og foretage investeringer.

Her på falderebet har vi 11 korte tips:

 1. Indskud på alderspension maks. 5.100 kr., 5 år før folkepensionsalder 46.000 kr.  Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud, men alene PAL skat af afkast og skattefri udbetaling.
 2. Indskud på ratepension er begrænset til 54.700 kr. Selvstændige kan fortsat indskyde op til 30% af virksomhedens overskud på en livrente.
 3. Servicefradrag – arbejdet skal udføres før 31. december. Maksimalt 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for energirenoveringer, håndværkerydelser (inkl. moms) pr. hjemmeboende person der er fyldt 18 inden nytår.
 4. Småanskaffelser til et beløb på op til 13.500 kr. ekskl. moms købt senest 31.12. er fuldt fradragsberettiget i 2018. Fuldt fradrag gælder også for software – men her er der ikke beløbsbegrænsning. Husk at få delt regningen ved it køb.
 5. Eventuelle skattepligtige gevinster på aktier kan udlignes helt eller delvist ved at sælge aktier med tab før årsskiftet og evt. genkøbe dem umiddelbart efter.
 6. Frivillig betaling af beregnet/forventet restskat kan være en god idé for at spare renter, men ofte bør det vente til første dag i det nye år hvis virksomhedsordningen benyttes.
 7. Gaver til børn maks. 64.300 kr. og børnebørn samt til svigerbørn 22.500 kr. Hver ægtefælle kan give disse gaver.
 8. Gaver til velgørende formål har en maksimumgrænse på 15.900 kr. for gaver givet inden 31.12.2018. Husk at blive registreret som giver med cpr-nummer for at få fradraget indberettet.
 9. Passive K/S, P/S og I/S investeringer anskaffet efter 12. maj 2017 kan ikke længere opnå fradrag i den personlige indkomst, men underskud fremføres inden for samme projekt.
 10. Forskudsopgørelsen 2019 er i din skattemappe. Husk at kontrollere om den er som forventet. Selvom første rate B-skat først skal betales 21. januar 2019 vil rettelser til forskudsopgørelsen foretaget i januar, først få virkning fra februar måned.
 11. Kapitalafkastsatsen for indkomståret 2018 er 0. Derfor er der ingen fordele ved at bruge kapitalafkastordningen i 2018. Har du erhvervsmæssige renter til fradrag, eksempelvis ved forældrekøbslejligheder eller udlejningsejendomme, anbefaler vi at skifte til virksomhedsordningen, hvor der er fradrag for renteudgifterne i den personlige indkomst.  
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytårNovember 2018

Vi har nu fundet vores nye kollega.

Pr. 1.1.2019 tiltræder Birgitte Hjorth Larsen som er revisor cand. merc. aud. Birgitte har mere end 10 års erfaring fra revisionsbranchen og er vant til at arbejde med både små og store virksomheder. Vi ser frem til at byde Birgitte velkommen på kontoret og håber vores kunder og samarbejdspartnere ligeledes vil tage godt imod Birgitte.
Vi glæder os over at vi herefter er 12 medarbejdere som er klar til at servicere vores kunder.
Tak til Morten Thomsen og SENSU for assistance i rekrutteringsprocessen.


Oktober 2018


Bogholderelev til Risskov Revision
 
Vi søger en bogholderelev, der har mod på at lære alle facetter ved bogholderi.
Du vil blive en del af vores administrationsafdeling som udfører forskellige økonomiopgaver for vores kunder, herunder bogføring, lønadministration, rapportering mv.  Din oplæring vil primært ske af vores bogholder Birgit som har mere end 35års erfaring med bogholderi. Dine øvrige kollegaer vil naturligvis også være til rådighed for din oplæring.

Vi søger en dygtig medarbejder med det rette engagement, der kan lide at have et spændende, varieret og udfordrende arbejde i et miljø præget af høj faglighed. Du skal desuden have en nysgerrig tilgang til IT samt interesse for implementering af nye it processer og automatisering.

Du vil på sigt få et selvstændigt job med egne ansvarsområder og kundeportefølje, som kræver at du har et godt overblik, og er god til at prioritere og planlægge din hverdag. Din arbejdsform er struktureret med fokus på detaljer og kvalitet. Du vil lære at sætte en ære i at færdiggøre bogholderiet således det er lige til at gå til for revisoren.

 

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Finansbogholderi
 • Opgørelse og afregning af moms og andre afgifter
 • Kreditor- og debitorbogholderi
 • Afstemninger og periodiseringer
 • Fakturering
 • Lønbehandling og lønafstemning
Vi forventer at du: 
 • Er uddannet finansbachelor eller tilsvarende med indsigt i økonomi
 • Har en stor faglig interesse inden for økonomi og løn
 • Har interesse for løbende at udvikle og holde dig opdateret inden for dit fagområde, herunder lære nye systemer
 • Er udadvendt og servicemindet overfor vores kunder
 • Arbejder systematisk og struktureret
 • Tager ansvar og ejerskab for kundeopgaverne
Til den rigtige kandidat, kan vi tilbyde et selvstændigt job, på en spændende arbejdsplads, hvor du vil få en stor kontaktflade, internt som eksternt. Du vil komme til at arbejde i et positivt miljø med kompetente og dygtige kolleger.

Vi tilbyder
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på at skabe gode rammer for din faglige og personlige udvikling
 • En fuldtidsstilling
 • En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone og respekt for hinanden
 • Præsentable omgivelser i nyere kontordomicil

 
Tiltrædelse:                                                                                                                                                      Hurtigst muligt efter aftale

Ansøgningsfrist:                                                                                                                                              Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale, send derfor hurtigst muligt din ansøgning              og CV i Word eller pdf format til ch@rr.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte direktør Tore Christensen på tlf.: 86 17 43 33


August 2018

 

Vi søger en alsidig og dygtig revisor, der har lyst til selvstændigt og i samarbejde med en statsautoriseret revisor, at betjene klienter.
Vores kunder, er hovedsageligt beliggende i Østjylland og dækker alle brancher. Du vil få din egen kundeportefølje, som du skal servicere og rådgive inden for regnskabsmæssige forhold, forretningsudvikling, optimering af indtjening og skatteplanlægning. 
 
Vi lægger vægt på at kunne rådgive på alle niveauer – lige fra praktiske bogføringstips og skattespørgsmål til virksomhedsetableringer, omstruktureringer og generationsskifte.
Risskov Revision har præcis den størrelse, der gør at du vil få en god variation i opgaverne, bevare den personlige kontakt med kunderne og opleve det positive ved en flad organisationsstruktur.
 
 Dine arbejdsopgaver omfatter: 

 • Revisorarbejde indenfor de forskellige erklæringstyper (revision mv.)
  Udarbejdelse af års- og perioderegnskaber
  Økonomisk sparring
  Skattemæssig planlægning og rådgivning

Du er uddannet revisor, og det forventes, at du er faglig godt klædt på og leverer høj kvalitet – hver gang. Din situationsfornemmelse og gode kommunikationsevner betyder, at du kan formidle i øjenhøjde, så kunderne føler sig trygge og godt vejledt.

Vi forventer at du:

 • Har mindst 5 års erfaring og et teoretisk niveau svarende til registreret revisor, HD eller Cand.merc.aud.
  Har praktisk erfaring med revision af mindre og mellemstore virksomheder
  Har erfaring med Officepakken og gerne Navision C5
  Ser muligheder, er løsningsorienteret og brænder for at gøre en forskel for vores kunder
  Har en dynamisk og forretningsorienteret tilgang til stilling


Vi tilbyder: 
Vi tilbyder en interessant stilling i en moderne og velfungerende virksomhed med korte beslutningsveje, hvor der bliver lagt vægt på høj faglighed og engagement.  Der vil være gode muligheder for at udvikle sig og gøre en forskel.  Arbejdsmiljøet er professionelt og præget af engagerede kolleger. Samtidig vil dit job være yderst selvstændigt med stor fleksibilitet og attraktive ansættelsesvilkår, hvor der også er plads til et liv ved siden af arbejdet.


Tiltrædelse:                                                                                                                                    
Hurtigst muligt efter aftale

Ansøgningsfrist:       
Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning og CV i Word eller pdf format til
ch@rr.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Direktør Tore Christensen på telefon 86 17 43 33


Marts 2018

Der er sket renteberegning på skattekontoen for de fleste og sikkert kun småbeløb. 
Ifølge SKAT skal betaling udføres på følgende vis for at være rentefri:

Din betaling er rettidig, hvis du betaler:
• via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen, og betalingen er sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
• via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
• via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
• ved at bede din bank om at overføre beløbet, og beløbet overføres fra din konto til SKATs konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.


December 2017


Året rinder snart ud og det er tradition for et tilbageblik, men også for at få de sidste ting på plads før det nye år starter. Vi takker for 2017 hvor der fortsat har været interesse for at sætte nye aktiviteter i gang og foretage investeringer.
Her på falderebet har vi 11 korte tips:
1.    Indskud på alderspension maks. 29.600 kr. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud, men alene PAL skat af afkast og skattefri udbetaling.
2.    Indskud på ratepension er begrænset til 53.500 kr. Selvstændige kan fortsat indskyde op til 30% af virksomhedens overskud på en livrente.
3.    Servicefradrag – arbejdet skal udføres før 31. december. Maksimalt 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværkerydelser (inkl. moms) pr. hjemmeboende person der er fyldt 18 inden nytår.
4.    Småanskaffelser til et beløb på op til 13.200 kr. ekskl. moms købt senest 31.12. er fuldt fradragsberettiget i 2017. Fuldt fradrag gælder også for software – men her er der ikke beløbsbegrænsning. Husk at få delt regningen ved it køb.
5.    Eventuelle skattepligtige gevinster på aktier kan udlignes helt eller delvist ved at sælge aktier med tab før årsskiftet og evt. genkøbe dem umiddelbart efter.
6.    Frivillig betaling af beregnet/forventet restskat kan være en god idé for at spare renter, men ofte bør det vente til første dag i det nye år hvis virksomhedsordningen benyttes.
7.    Gaver til børn maks. 62.900 kr. og børnebørn samt til svigerbørn 22.000 kr. Hver ægtefælle kan give disse gaver.
8.    Gaver til velgørende formål har en maksimumgrænse på 15.600 kr. for gaver givet inden 31.12.2017. Husk at blive registreret som giver med cpr-nummer for at få fradraget indberettet.
9.    Passive K/S, P/S og I/S investeringer anskaffet efter 12. maj 2017 kan ikke længere opnå fradrag i den personlige indkomst, men underskud fremføres inden for samme projekt.
10.    Forskudsopgørelsen 2018 er i din skattemappe. Husk at kontrollere om den er som forventet. Selvom første rate B-skat først skal betales 20. januar 2018 vil rettelser til forskudsopgørelsen foretaget i januar, først få virkning fra februar måned.
11.    Er du i virksomhedsordningen skal du kontrollere, at der ikke hæftes med private aktiver for virksomhedens gæld – sidste udkald inden 31. december 2017 for ikke at miste retten til at opspare overskud. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår

 

                                                                    

Oktober 2017


Selskabers acontoskat 2017
Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat svarer til  den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2017.
 
Ordinær acontoskat for selskaber betales i to rater, hvor første rate forfaldt til betaling den 20. marts 2017, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2017. Derudover er det muligt at indbetale en frivillig 3. rate efter den 20. november 2017 og frem til den 1. februar 2018 mod at betale et procenttillæg.
 
Rentesatserne for 2017 offentliggøres først af SKAT senest 15. december 2017, så ind til videre må vi forudsætte at renterne fastsættes på niveau med 2016.
Med rentesatserne fra 2016 er konklusionen; såfremt virksomheden har en rente på kassekreditten mellem 0% og 4,3% kan det betale sig at indbetale frivilligt 1. februar 2018, er renten på kassekreditten højere, betales restskatten med tillæg 3,4% den 20. november 2018.
 
Ændring kan ske frem til datoen for betalingsfristen, den 20. november2017.

September 2017


Del I
-------------------------------------------------------
Omlægning af bilafgifter mv.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en omlægning af registreringsafgiften for biler, motorcykler og autocampere. Varebiler og veteranbiler omfattes også af de ændrede satser, men her sikrer aftalen at afgifterne samlet set holdes uændret.
 
For biler nedsættes afgiften fra 105% til 85%, samtidig forhøjes grænsen for hvornår den høje afgift på 150% skal betales, fra 106.600 kr. til 185.000 kr. Samme procentsatser gælder for motorcykler, hvor knækgrænsen for den høje afgift forhøjes fra 33.600 kr. til 58.400 kr. (der betales fortsat ikke afgift af værdi under 9.600 kr.)
 
Autocampere betaler i praksis en minimumsafgift på 60% af den samlede værdi over 12.100 kr. Denne sats sættes ned til 45%.
 
Trafikskadede biler kan genopbygges uden fornyet afgift, for skader op til 65% af bilens værdi. Denne grænse sættes op til 70% i 2019 og 75% fra 2020. Parallelt forhøjes grænsen for hvornår forsikringsselskaber skal tilbyde kontant erstatning fra 55% totalskadet, til 60% i 2019 og 65% i 2020.
 
Ved beregning af bilens afgiftspligtige værdi, afskaffes fradrag for det lovpligtige sikkerhedsudstyr ABS (3.750 kr.) og (ESP 2.500 kr.). Derimod forhøjes fradrag for yderligere sikkerhedsudstyr som op til 3 selealarmer (fra 200 kr. til 1.000 kr. pr. stk.) og ved 5 stjerner i Euro NCAP crash test (fra 2.000 kr. til 8.000 kr.)
 
Km-grænsen for god brændstoføkonomi ændres for benzin fra 16 til 20 km/l og for diesel fra 18 til 22 km/l. Fradrag for bedre brændstoføkonomi belønnes fortsat med 4.000 kr. pr. km, mens straffen for dårligere brændstoføkonomi hæves fra 1.000 kr. til 6.000 kr. pr. km.
 
Endelig forhøjes den grønne afgift på biler indregistreret efter 2. oktober 2017, med 500 kr. årligt på de eksisterede trin. Opkrævningen af den højere afgift sker først fra 1. juli 2018. Alle satser i ejer- vægt og udligningsafgift bliver pristalsreguleret i perioden 2021 – 2025.
 
Skal du ud og købe en ny bil, tilbyder vi efterberegning og sammenligning af tilbud og låne- / leasingaftaler.  
 
-------------------------------------------------------
Del II
 
Stramning af afgiftsregler ved leasing og udlejning af biler.
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at begrænse den fordel, bilforhandlere og leasingvirksomheder tidligere har opnået ved udnyttelse af eksempelvis flåderabatter.
 
Der indføres regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle der driver virksomhede med at stille biler til rådighed mod betaling, det vil sige leasingselskaber, udlejningsselskaber, bilforhandlere (demobiler, værkstedsbiler osv.)  
 
Den tidligere fordel var at bilen kunne afgiftsberegnes efter den oprindelige indkøbspris, hvilket har betydet væsentlige besparelser på afgiften, som det har været fremme i pressen.
 
Det nye forslag indebærer en genberegning af den afgiftspligtige værdi i de første 4 måneder, baseret på bilens reelle handelsværdi som brugt bil, uanset bilens værdi som ny indregistreret (med eks. flåderabat).
  
Reglerne sikrer, at der ved videresalg af et leasingselskabs køretøjer, til en højere pris, end den afgiftspligtige værdi ved den oprindelige indregistrering, opkræves yderligere registreringsafgift. Det var netop reglen om, at afgiften på en brugt bil ikke kunne overstige afgiften fra bilens oprindelige pris som ny, der betød at leasingselskaberne kunne tjene flere hundrede tusind kr. på at korttidsudleje biler, købt med flåderabat, for senere at sælge bilerne til en højere markedspris som brugt, hvor afgiften blev beregnet af den lavere oprindelige købspris.
 
Leasingselskaberne vil fortsat have en fordel med de nye regler, om end den ikke er så stor som før.
 
Kontrollen med leasingselskaberne intensiveres. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til den øgede kontrol.
 
De nye regler evalueres i 4. kvartal 2018.
 
Skal du ud og købe en ny bil, tilbyder vi efterberegning og sammenligning af tilbud og låne- / leasingaftaler


 

Lavere arveafgift ved generationsskifte
Fra 2 juni 2017 er det blevet billigere at overdrage en aktiv virksomhed til næste generation. Efter de tidligere regler var afgiften 15%. Arveafgiften sættes ned til 13% med tilbagevirkende kraft for 2016 og 2017, i 2018 falder satsen til 7%, 2019 er satsen 6% hvorefter reglerne er fuld ud implementeret i 2020, hvor satsen ender med 5%.
 
Nedsættelsen gælder ikke andre aktiver der overdrages til nærtstående. Her er der fortsat en afgift på 15%, hvis gaven eller arven overstiger bundgrænserne.  
 
Virksomheden der overdrages skal være aktiv, det vil sige at virksomheden ikke i overvejende grad må drive investeringsvirksomhed og udlejning af fast ejendom. Grænsen for passiv kapitalanbringelse er defineret som maksimal 50% af indtægterne, samt 50% af handelsværdien af virksomheden aktiver i de seneste 3 år. Er en virksomhed omfattet af reglerne, er det muligt at tilpasse virksomhedens drift og aktivsammensætning over en periode, således at det bliver muligt at anvende reglerne.
 
Det er yderligere et krav at overdrageren har ejet virksomheden i mindst 1 år, og der i den periode har været udført en aktiv indsats i virksomheden på minimum 50 timer månedligt, af overdrageren eller nærtstående hertil.
 
Modtageren skal være nærtstående, det vil sige ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn forældre og bedsteforældre. Hvis der ikke er livsarvinger, er det muligt at overdrage til søskende, søskendes børn og børnebørn.
 
Det er et krav at modtageren fastholder ejerskabet af virksomheden i minimum 3 år, ellers forhøjes afgiften til 15% (der betales af modtager), dog kun forholdsmæssig på den restende 3 årige periode.   
 
Overvejer du et generationsskifte, står vi klar med erfaring, rådgivning og planlægning af forløbet.

 


August 2017

Krav om registrering af reelle ejere senest 1. december 2017
Ny lovgivning kræver, at de reelle ejere af en række virksomhedsformer registreres i Erhvervsstyrelsens register senest 1. december 2017.
 
Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.
 
En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være danske og udenlandske personer. Er virksomheden ejet af en anden virksomhed, er det de bagvedliggende fysiske personer, som skal registreres som reelle ejere. Det gælder også, hvis den virksomhed, som skal registrere reelle ejere, er ejet af en udenlandsk virksomhed. Ved opgørelse af reelt ejerskab, er det de fysiske personer, som i sidste ende udøver kontrol, der skal registreres som de reelle ejere.
Alle former for ejerskab eller kontrol er omfattet, hvilket betyder, at der ikke er krav om, at en person har ejerandele (kapital eller stemmer) i virksomheden for at være reel ejer. En person kan også være reel ejer ved at have kontrol på anden måde.
 
Ansvar for at identificere sine reelle ejere påhviler virksomheden. Det er relevant at undersøge vedtægter, ejeraftaler og pantsætningsaftaler. Ansvar for registrering er også virksomhedens.
 
Der er forskel på reelle ejere og legale ejere
Registrering af ejerforhold omfatter to typer ejere: legale ejere og reelle ejere. Det er kun A/S, ApS, IVS, P/S, SE-selskaber og K/S, der er registreringspligtig iht. LEV, som skal registrere oplysninger om både legale og reelle ejere.
 
Legale ejere er en person eller en virksomhed, der har 5 % eller mere af stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.
Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.
 
Følgende virksomheder er ikke omfattet af reglerne om reelle ejere:

 • Børsnoterede virksomheder.

 • Enkeltmandsvirksomheder.

 • Personligt ejede mindre virksomheder (PMV) F.eks. solcelleanlæg.

 • Selvstændige offentlige virksomheder (SOV).

 • Filialer af udenlandske virksomheder/selskaber.

 • Frivillige foreninger

 • Andelsboligforeninger

 
Reelle ejere registreres på Virk.dk - via ”ændre virksomhed”.
 
Kontakt os gerne for assistance i denne forbindelse.


Juni 2017

 

Ekstraordinært udbytte senest 30. juni kan spare omkostninger

Hvis dit selskab senest har aflagt regnskab 31.12.2016 og ønsker at udlodde ekstraordinært udbytte kan det med fordel foretages senest 30. juni 2017.
Vedrørende størrelsen på det maksimale udbytte er der særlige regler og du kan kontakte os for opgørelse heraf. Selskabets ledelse skal også vurdere, om størrelsen af det planlagte udbytte er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling.

Normalt er der krav om mellembalance – men:
Mellembalancen må ikke have en balancedag, der ligger mere end 6 måneder forud for beslutningen om udlodning af det ekstraordinære udbytte. Det vil sige, at såfremt der træffes beslutning senest på 6 måneders dagen, altså senest den 30. juni 2017, er der følgende muligheder:
Aktieselskaber skal altid udarbejde en balance som grundlag for udlodningsbeslutningen. Det er dog muligt, ud fra bestyrelsens vurdering, om det i stedet er forsvarligt at bruge balancen fra den seneste årsrapport i stedet for en aktuel mellembalance. Hvilket betyder at det reelt blot er det seneste årsregnskab der kan ligge til grundlag for udlodningen.
I anpartsselskaber er det direktionen eller bestyrelsen, der beslutter, om der skal foreligge en balance som grundlag for beslutningen.April 2017

Fakturaer og kvitteringer skal opfylde reglerne ellers nægtes moms- og skattefradrag
I februar 2017 faldt der dom i en sag hvor en række fakturaer, ikke opfyldt de lovgivningsmæssige krav. Resultatet var, at der ikke blev givet moms- og skattemæssigt fradrag for udgifterne. Fakturaer skal indeholde, udstedelsesdato, fortløbende nummer, sælgers CVR nummer, sælger og købers navn og adresse, mængde og art af varer eller ydelser, leveringsdato (evt. sidste dato for en ydelse), afgiftsgrundlaget for moms, bonus/rabatter og prisnedslag skal specificeres, momssats og momsbeløb. Er der tale om eksport (f.eks. momsfri), er der særlige krav. Er salgsbeløbet under 750 kr. kan der benyttes en forenklet faktura (kassebon) med alene sælgers navn og adresse, fortløbende nummer, dato, art af leverance, momssats eller momsbeløb. Virksomheder, der overvejende sælger til private, kan, uanset beløbets størrelse, benytte en forenklet faktura (kassebon). Er køber en erhvervsdrivende, kan denne forlange en faktura, der opfylder ovenstående krav.
 

Erfaren og selvstændig bogholder til Risskov Revision - stillingen er besat 

Vi oplever stor kundetilgang i vores administrationsafdeling, derfor søger vi endnu en dygtig bogholder, der vil være med til at servicere vores kunder.
Administrationsafdelingen udfører forskellige økonomiopgaver for vores kunder, herunder bogføring, lønadministration, rapportering mv. Opgaverne udføres hovedsageligt på kontoret men også ude hos kunden.
Vi søger en medarbejder med det rette engagement, der kan lide at have et spændende, varieret og udfordrende arbejde i et miljø præget af høj faglighed og sætter en ære i høj faglighed.
Du får et selvstændigt job med egne ansvarsområder og kundeportefølje, som kræver at du har et godt overblik, og er god til at prioritere og planlægge din hverdag. Din arbejdsform er struktureret med fokus på detaljer og kvalitet.
Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Finansbogholderi
 • Opgørelse og afregning af moms og andre afgifter
 • Afstemninger og periodiseringer
 • Fakturering (få tilfælde)
 • Lønbehandling og lønafstemning
 • Kreditor- og debitorbogholderi
Vi forventer at du
 • Er uddannet indenfor økonomi og regnskab
 • Har længere praktisk erfaring med bogholderi, lønadministration og momsafregning
 • Er 100 % skarp på kontering
 • Har en stor faglig interesse indenfor økonomi og løn
 • Har erfaring med Navision C5, e-conomic, Dataløn samt Officepakken
 • Har interesse for løbende at udvikle og holde dig opdateret indenfor dit fagområde, herunder lære nye systemer
 • Er udadvendt og servicemindet
 • Arbejder systematisk og struktureret
 • Tager ansvar og ejerskab for kundeopgaverne
Til den rigtige kandidat, kan vi tilbyde et selvstændigt job, på en spændende arbejdsplads, hvor du vil få en stor kontaktflade, internt som eksternt. Du vil komme til at arbejde i et positivt miljø med kompetente og dygtige kolleger.
Vi tilbyder
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på at skabe gode rammer for din faglige og personlige udvikling
 • En fuldtidsstilling
 • En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone og respekt for hinanden
 • En stilling på et fagligt højt niveau, hvor du ofte vil sparre med revisorerne om opgaverne.
 • Præsentable omgivelser i præsentabelt kontordomicil

 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt efter aftale
Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale, send derfor hurtigst muligt din ansøgning og CV i Word eller pdf format til ch@rr.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte direktør Tore Christensen på tlf. 86 17 43 33


Februar 2017

Forældrekøb – upside down…
 
Vi har tidligere skrevet om forældrekøb af fast ejendom til sine børn, men der er også trafik den anden vej, hvor det er børnene der overtager barndomshjemmet, og lader forældrene blive boende som lejere.
 
Der er typisk flere fordele ved det omvendte forældrekøb:

 • - Forældrene for friværdien i ejendommen udbetalt til forbrug.
 • - Ejendomsværdiskatten bortfalder ved udlejning – kan være væsentlig – særligt i hovedstadsområdet.
 • - Der er fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendommen (Der er først fradrag for større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer ved salg).
 • - Ved brug af virksomhedsordningen, opnås fradrag for renter i topskatten.
 • - Forældrene kan opnå bogligstøtte.
 • - Børnene overtager risikoen for rentestigninger, der kan være svære at løfte for pensionister (efter fradrag af topskat).
 • - Mulighed for at belåne ejendommen op – mange pensionister får nej til nedsparingslån i kreditforeningen eller pengeinstituttet.
 • - Kan være eneste mulighed, hvis en af forældrene går bort.
 • - Eventuelle fremtidige værdistigninger er skattepligtige, men tilfalder børnene.

 
Huslejen og købsprisen kan ikke sættes frit, da handlen foregår indenfor familien, er der risiko for at SKAT statuerer; at der er givet en gave, enten ved for lav købspris, eller ved for lav husleje. Det er muligt at give gaver, men så skal reglerne på det område iagttages.
 
Vi hjælper gerne med råd og beregninger.
 
Kontakt os på tlf. 86174333 eller info(a)rr.dk


Januar 2017

KONTANTFORBUDSREGLEN - Det er mere omfattende end man tror!

Mange virksomheder kender forbuddet mod at modtage mere end 50.000 kr. i kontanter. Mange kender derimod ikke reglen om, at såfremt man foretager betaling af mere end 10.000 kr. i kontanter fortabes retten til at få skattemæssigt fradrag og man hæfter for modtagerens eventuelt manglende betaling af skat og moms. Har man ved en fejl foretaget en betaling kan foranstående undgås ved at indberette betalingen til SKAT indenfor 14 dage.
 
Reglen med grænsen på 10.000 kr. gælder også såfremt man har foretaget flere betalinger indenfor ét år til den samme modtager d.v.s. disse betalinger sammenlægges ved afgørelse af om man er over grænsen.
 
Bødestraffen for overtrædelse er 25% af beløbet dog mindst 10.000 kr.
 
Den mest sikre måde at undgå ovenstående på er ved at foretage betaling digitalt, men også her er der en fælde. Det er nemlig således, at såfremt man anvender Mobilepay og betalingen overføres til en privat konto anses overførslen for at være kontant.


December 2016

Året rinder snart ud og det er tradition for et tilbageblik, men også for at få de sidste ting på plads før det nye år starter. Vi takker for et forrygende 2016 hvor vi kan mærke stigende interesse for at sætte nye aktiviteter i gang og foretage investeringer.
 
Her på falderebet har vi 10 korte tips:

 • - Indskud på alderspension maks. 28.900 kr. Der er ikke skattemæssigt fradrag for indskud, men alene PAL skat af afkast og skattefri udbetaling.
 • - Indskud på ratepension er begrænset til 52.400 kr. Selvstændige kan fortsat indskyde op til 30% af virksomhedens overskud på en livrente.
 • - Servicefradrag – arbejdet skal udføres før 31. december. Bemærk arbejder omfattet af fradraget er ændret. Maksimalt 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværkerydelser.
 • - Småanskaffelser til et beløb på op til 12.900 kr. ekskl. moms købt senest 31.12. er fuldt fradragsberettiget i 2016. Fuldt fradrag gælder også for software – men her er der ikke beløbsbegrænsning. Husk at få delt regningen ved it køb.
 • - Eventuelle skattepligtige gevinster på aktier kan udlignes helt eller delvist ved at sælge aktier med tab før årsskiftet og evt. genkøbe dem umiddelbart efter.
 • - Frivillig betaling af beregnet/forventet restskat kan være en god idé for at spare renter, men ofte bør det vente til første dag i det nye år hvis virksomhedsordningen benyttes.
 • - Gaver til børn maks. 61.500 kr. og børnebørn samt til svigerbørn 21.500 kr. Hver ægtefælle kan give disse gaver.
 • - Gaver til velgørende formål har en maksimumgrænse på 15.200 kr. for gaver givet inden 31.12.2016. Husk at blive registreret som giver med cpr-nummer for at få fradraget indberettet.
 • - 10 mands anpartsprojekter baseret på udenlandske sol- og vindenergi begrænses muligvis i fradragsret gældende fra 14. december 2016 jfr. endnu ikke vedtaget lovforslag.
 • - Forskudsopgørelsen 2017 er i din skattemappe. Husk at kontrollere om den er som forventet. Selvom første rate B-skat først skal betales 20. januar 2017 vil rettelser til forskudsopgørelsen foretaget i januar, først få virkning fra februar måned.

 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår


November 2016 Nye satser for skattefri godtgørelser for befordring og rejsegodtgørelse 2017

Skatterådet har fastsat nye satser for befordrings- og rejsegodtgørelser / fradrag for 2017, og fastslået at det bliver billigere at køre bil, men dyrere at spise og op bo på hotel i 2017!
 
Satserne fastsættes ud fra en række kriterier; blandt andet gennemsnitspriser og forbrug.
 
For rejser og ophold uden for hjemmet, er der beregnet en prisstigning på 2%, hvilket er i overensstemmelse med en gennemsnitlig pristalsregulering på et år.
Reguleringen gælder dog ikke turistchauffører, der har uændret maksimal sats i forhold til 2016.
 
Når satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse falder i 2017, skyldes det at en gennemsnitlig bilejer har lavere driftsudgifter.
Skatterådet har dog ikke nogen krystalkugle, og har ikke kunnet forudse de kommende afgiftsnedsættelser på nye biler. Nedsættelsen af satserne skyldes udelukkende; at den gennemsnitlige danske bil
kører længere på literen, og at skatterådet forventer; at særligt benzinpriserne forventes at falde yderligere i 2017.
 
Nedsættelserne af bilafgifterne i 2017, får ikke væsentlig indflydelse på beregningen af den gennemsnitlige udgift ved at have bil i Danmark, men det er en spændende udvikling der er i gang,
og mon ikke satserne samlet vil falde igen i 2018?    
 
Forudsætninger for at kunne udbetale de skattefrie godtgørelser, eller opnå fradrag, er uændret i forhold til tidligere år.
 
Har du spørgsmål til hvad og hvornår der kan udbetales skattefrie godtgørelser, står vi naturligvis til rådighed.

Læs mere om skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder
Læs mere om nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse

Oktober 2016 Risskov Revisions søger revisor

Risskov Revision søger en dygtig revisor, der har lyst til selvstændigt at betjene klienter.


Vores kunder, er hovedsageligt beliggende i Østjylland og dækker alle brancher. Du vil få din egen kundeportefølje, som du skal servicere og rådgive inden for regnskabsmæssige forhold, forretningsudvikling, optimering af indtjening og skatteplanlægning. 

Risskov Revision har præcis den størrelse, der gør at du vil få en god variation i opgaverne, bevare den personlige kontakt med kunderne og opleve det positive ved en flad organisationsstruktur.
 
Vi lægger vægt på at kunne rådgive på alle niveauer – lige fra praktiske bogføringstips og skattespørgsmål til virksomhedsetableringer, omstruktureringer og generationsskifte.

 Dine arbejdsopgaver omfatter:
- Revisorarbejde indenfor de forskellige erklæringstyper (revision m.v.)
- Udarbejdelse af års- og perioderegnskaber
- Økonomisk sparring
- Skattemæssig planlægning og rådgivning

Du er uddannet revisor, og det forventes, at du er faglig godt klædt på og leverer høj kvalitet – hver gang. Din situationsfornemmelse og gode kommunikationsevner betyder, at du kan formidle i øjenhøjde, så kunderne føler sig trygge og godt vejledt.

 

Vi forventer at du:

- Har mindst 5 års erfaring og et teoretisk niveau svarende til registreret revisor, HD eller    Cand.merc.aud.
- Har praktisk erfaring med revision af mindre og mellemstore virksomheder
- Har erfaring med Officepakken og gerne Navision C5.
- Ser muligheder, er løsningsorienteret og brænder for at gøre en forskel for vores kunder
- Har en dynamisk og forretningsorienteret tilgang til stillingen

 
Vi tilbyder en interessant stilling i en moderne og velfungerende virksomhed med korte beslutningsveje, hvor der bliver lagt vægt på høj faglighed og engagement.  Der vil være gode muligheder for at udvikle sig og gøre en forskel.  Arbejdsmiljøet er professionelt og præget af engagerede kolleger. Samtidig vil dit job være yderst selvstændigt med stor fleksibilitet og attraktive ansættelsesvilkår, hvor der også er plads til et liv ved siden af arbejdet.Vi tilbyder:

- En arbejdsplads, hvor der er fokus på at skabe gode rammer for din faglige og personlige udvikling
- En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone og respekt for hinanden
- En attraktiv gage kombineret med pensionsordning m.v.
- Bil til rådighed til firmakørsel
- Præsentable omgivelser i nyere kontordomicil

  
Tiltrædelse:
Hurtigst muligt efter aftale

Ansøgningsfrist:
Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning og CV i Word eller pdf format til ch@rr.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Statsautoriseret revisor Tonny Løbner på telefon 86 17 43 33.September 2016 OPDATERING - Betaling af parkeringsudgifter for ansatte der benytter egen bil.

 
Som beskrevet i RR orienterer for august 2016, punkt 2.4, havde SKAT ændret teksten i den Juridiske Vejledning for 2016-1, hvor det blev præciseret; at det ikke var muligt for arbejdsgiver, skattefrit at dække udgifter til parkering, hvis lønmodtageren samtidig modtog skattefri befordringsgodtgørelse. Det har skabt usikkerhed om gældende praksis, og ikke mindst undren. Som beskrevet i RR orienterer, kunne en kort tur, og et langt møde i byen resultere i direkte underskud for den ansatte!
 
Det lader nu til at SKAT har lyttet til kritikken, og er kommet til fornuft. SKAT har netop sendt et Styresignal i høring, hvor det præciseret; at det igen bliver muligt for arbejdsgiver at refundere parkeringsudgifter skattefrit, også når medarbejderen anvender egen bil til den erhvervsmæssige kørsel. Praksis vender således tilbage til den oprindelige fortolkning.
 
Lad os håbe det var punktum i den sag.

 

August 2016 nye partnere hos Risskov Revision

Pr. 1. august 2016 er regsistreret revisor Janne Abild Mikkelsen og registreret revisor Tage Ansø indtrådt som partnere i Risskov Revision A/S. Janne har været ansat hos Risskov Revision siden 1. april 2005 og Tage har været ansat siden 1. december 2006. Det er således velkendte ansigter som nu er partnere.
Den daglige drift og ledelse er uændret idet Janne og Tage i forvejen sad i bestyrelsen.


Maj 2016 Risskov Revisions søger revisor

Risskov Revision er i stærk vækst og vi søger derfor en alsidig og forretningsorienteret revisor, der har lyst til selvstændigt at betjene klienter og at deltage i videreudviklingen af Risskov Revision.

Maj 2016 revisortrainee er ansat

Det glæder os at kunne fortælle at vi pr. 1. maj 2016 har ansat Thomas Møller Pedersen i stillingen som revisortrainee. Thomas er nyuddannet finansbachelor, med praktisk erfaring fra ejendomsmægler i Århus. Thomas vil i den første tid være placeret i receptionen, således han lærer kontorhuset og vores kunder at kende. Vi glæder os til at Thomas bliver en del af hverdagen hos Risskov Revision.


April 2016 Risskov Revisions søger revisortrainee

Risskov Revision er i stærk vækst og vi søger derfor en revisorainee med stort gåpåmod og som elsker at nørde med tal. Du vil få en grundig oplæring fra basal bogføring til regnskabsudarbejdelse og revision i relation til dine kvalifikationer.

Vores kunder, er hovedsageligt beliggende i Østjylland og dækker alle brancher. Vores virksomhed har præcis den størrelse, der gør at du vil få en god variation i opgaverne, bevare den personlige kontakt med kunderne og opleve det positive ved en flad organisationsstruktur.
 
Vi lægger vægt på at kunne rådgive på alle niveauer – lige fra praktiske bogføringstips og skattespørgsmål til virksomhedsetableringer, omstruktureringer og generationsskifte.
Vi forventer, at du har HG, HTX, finansøkonom eller lignende, som du har afsluttet eller forventer at afslutte her til sommer.

Du vil få opgaver indenfor:

- Revision af regnskaber

- Udarbejdelse af års- og perioderegnskaber
- Økonomisk sparring
- Skattemæssig planlægning og rådgivning

Vi forventer at du:

- Ser muligheder, er løsningsorienteret og brænder for at gøre en forskel for vores kunder
- Har en dynamisk og forretningsorienteret tilgang til opgaverne
- Har en stor interesse indenfor økonomi, tal, regnskab, skat og moms
- Gerne erfaring med Navision C5 og Officepakken

 
Vi tilbyder en interessant stilling i en moderne og velfungerende virksomhed med korte beslutningsveje, hvor der bliver lagt vægt på høj faglighed og engagement.  Der vil være gode muligheder for at udvikle sig og gøre en forskel.  Arbejdsmiljøet er professionelt og præget af engagerede kolleger. Samtidig vil dit job efterhånden som du opnår større erfaring være yderst selvstændigt og med stor fleksibilitet. Du vil få attraktive ansættelsesvilkår, hvor der også er plads til et liv ved siden af arbejdet.

Vi tilbyder:

- En arbejdsplads, hvor der er fokus på at skabe gode rammer for din faglige og personlige udvikling
- En virksomhed med fokus på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone og respekt for hinanden
- En attraktiv gage kombineret med pensionsordning m.v.
- Bil til rådighed til firmakørsel
- Præsentable omgivelser i nyere kontordomicil

  
Tiltrædelse:
Hurtigst muligt efter aftale

Ansøgningsfrist:
Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning og CV i Word eller pdf format til info@rr.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte Direktør Tore Christensen på telefon 86 17 43 33


Januar 2016 Risskov Revisions kontorhus har nu fået skilt på facadenRisskov Revision søger revisor med ansvar for egen kundeportefølje

Kan du agere sparringspartner for små og mellemstore virksomheder, og har du lyst til at arbejde i et revisionshus, hvor faglig stolthed og sammenhold er i højsædet? Risskov Revision søger en erfaren, fagligt kompetent og kvalitetsbevidst revisor. Du får ansvar for egen kundeportefølje, som du i samarbejde med dygtige kolleger betjener. Kunderne er primært små og mellemstore virksomheder.

Værdiskabende sparringspartner
Dine hovedopgaver bliver udarbejdelse af skatteregnskaber, årsrapporter samt rådgivningsopgaver som fx skatte- og afgiftsrådgivning samt økonomisk styring. Du er kundernes betroede rådgiver, du forstår kundernes forretning, og du bidrager med sparring og rådgivning, der er værdiskabende.
Du er en allround revisor, der har flere års erfaring fra tilsvarende stilling, og du har igennem din uddannelse som registreret- eller statsautoriseret revisor, HD, HD-R eller cand.merc.aud. erhvervet dig et højt fagligt og teoretisk niveau. Du har mod på at få ansvar for egne sager, hvor du er med i hele processen fra kundekontakt til den færdige produktion af opgaven.

Kvalitet, fællesskab og ansvar
Som person er du analytisk og struktureret, og du vil arbejde målrettet og resultatorienteret for at skabe værdi for kunder og Risskov Revision. Du evner at organisere og prioritere dine indsatser, og du har fokus på kvalitet og leveringssikkerhed.

Du arbejder selvstændigt og har samtidig lyst til at være en del af et team af kolleger, der løfter opgaverne i fællesskab. Du er relationsskaber, internt såvel som eksternt, og du trives med at indgå i forskellige netværkssammenhænge. Der er en flad og uformel struktur i Risskov Revision og et arbejdsmiljø præget af åbenhed og respekt. Du tilbydes et udfordrende job med frihed under ansvar og gode løn- og personaleforhold.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på 
www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-364-54532). Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte konsulent Morten Thomsen, Mercuri Urval på 4058 6415 eller revisor Tore Christensen på tlf. 6914 480

.

Risskov Revision indleder samarbejde med Henrik Dahl Netværk

I kender Henrik Dahl fra DR1 programmerne ”Rene ord for pengene” og ”Rabatten”, nu beskæftiger han sig med netværksmøder i sit eget regi. Risskov Revision har indledt et samarbejde med Henrik Dahl hvor vi lægger lokaler til netværksmøderne hver tredje uge. De første to møder er allerede afholdt, og flere af deltagerne har allerede benyttet sig af de nye kontakter.

Her er tale om et business netværk med anderledes netværksøvelser og oplæg der giver udbyttet. Som facilitator bryder Henrik isen fra start, som den humoristiske og ligefremme person han er. Det er medvirkende til, at netværkerne i de forskellige grupper lynhurtigt lærer hinanden at kende, og dermed opbygger tillid og knytter kontakter, du ellers aldrig havde fået.  

Kunder hos Risskov Revision kan få input til, hvad det helt præcist er, der kommer til at ske i netværket og muligheden for udbytte. Henrik tilbyder at afholde et 30 minutters møde med interesserede.
Kontakt Henrik på hd@henrikdahlnetvaerk.dk for booking af møde og læs mere på www.henrikdahlnetvaerk.dk

 

"Registeringsåret"  - Ejerregister for selskabsejere, underskudsregister, sambeskatningsregister, PMV-virksomheder, håndværkerfradrag, udsat indberetning af selskabsselvangivelser for 2014 - der er nok at registrere og holde styr på i 2015........Lovpligtig indberetning af skattemæssige restunderskud - ellers bortfald

SKAT har etableret et særligt register med oplysninger om selskabers uudnyttede skattemæssige underskud i perioden 2002 – 2013. Fristen for at foretage indberetningen er den 1. august 2015.
 
For at systemet kan komme til at fungere, herunder at underskudsregistret kan overtage beregningen og fordelingen af underskud, skal SKAT på forhånd have indberettet en del oplysninger. Disse engangsindberetninger vil være særdeles arbejdskrævende for de selskaber, der er sambeskattede, og som samtidig har gamle ikke udnyttede underskud.
 
Selskaberne skal engangsregistrere følgende:

Fremførselsberettigede restunderskud ult. 2013 for hvert indkomstår i perioden 2002 til 2013 for den aktuelle sambeskatningskreds på indberetningstidspunktet. Herunder fordelingen af skattemæssige underskud på de enkelte selskaber i sambeskatningen samt på de korrekte indkomstår/delårsperioder.
Engangsregistrering af samtlige skattefrie omstruktureringer i perioden 2002 – 2013 af betydning for underskudsanvendelsen. Undtagen skattefri aktieombytning

 

Der vil i 2014 og 2015 skulle påregnes et stort arbejde med at registrere selskabernes skattemæssige underskud for tidligere år i det nye register. Konsekvensen af manglende indberetning er særdeles alvorlig. Manglende indberetning medfører, at underskud fortabes!


Håndværkerfradrag 2014 – sidste chance

Fradragsordningen for håndværkerfradrag med op til 15.000 kr. pr. medlem af husstanden ved udførelse af service og vedligeholdelse af boligen, ophører med udgangen af 2014. Du skal have fast bopæl på ejendommen når arbejdet udføres.
 
For så vidt angår sommerhuse er der også fradrag, men her er det udelukkende ejeren og dennes ægtefælle der kan få fradraget.
 
Der skal foreligge en specificeret regning hvoraf betalingen for arbejdsløn fremgår, idet det alene er arbejdsløn, der er fradrag for.
 
Arbejderne skal være udført senest 31. december 2014 og betaling skal være sket senest 2 måneder efter årets udløb. Du kan ikke få håndværkerfradrag for 2014, hvis arbejdet først udføres i 2015, selvom arbejdet er forudbetalt senest den 31. december 2014. Der kan kun betales elektronisk (Dankort eller netbank). Betaling med check eller kontant berettiger ikke til fradrag.
 
Ægtefæller kan fordele fradraget mellem sig efter ønske, men der skal indberettes på hver ægtefælle, idet SKAT ikke selv fordeler fradragene. En indberetning med f.eks. 30.000 kr. på den ene ægtefælle medfører, at den ægtefælle, hvorpå der er indberettet, får et fradrag på 15.000 kr., mens den anden intet fradrag opnår.
 
Se mere, på nedenstående link til SKAT, der også oplister de arbejder, der medfører fradrag og giver eksempler på arbejder, der ikke giver fradrag:
http://m.skat.dk/skat.pml?oId=1947018&vId=0&lang=DA


Frivillig registrering af mindre personlige virksomheder – PMV

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny CVR-bekendtgørelse, som åbner muligheden for, at personligt ejede mindre virksomheder, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt (f.eks. omsætningsgrænsen for moms på 50.000 kr.) til at registrere sig i Det Centrale Virksomhedsregister, frivilligt kan lade sig registrere i CVR-registret. Med registreringen følger et CVR-nummer, som giver disse virksomheder mulighed for at få en digital signatur, som f.eks. kan bruges i forbindelse med digital indberetning til det offentlige
 

Lang selvangivelsesfrist for selskaber for indkomståret 2014 – ekstra indberetning

De nye regler om registrering af gamle skattemæssige underskud betyder, at selvangivelsesfristen for indkomståret 2014 er rykket til den 1. august 2015. Også for selskaber, der ellers skulle selvangive allerede til oktober. Det vil for alle selskaber først være muligt, at indberette selvangivelsen for indkomståret 2014, fra medio marts 2015, hvorfor disse vil stå i bero indtil da, uagtet årsrapporten for længst er indberettet og offentliggjort.

Sambeskatning – frist for indberetning til SKAT og krav om elektronisk indberetning

Ændringer i sambeskatningsforhold skal indberettes i TastSelv Erhverv. Oplysningerne kan ikke længere indsendes med almindelig post eller på blanket.
 
Ændringerne skal være indberettet inden en måned efter, at der er sket ind- eller udtræden af sambeskatningen.
 
Ovenstående vil givetvis medføre en del manglende indberetninger. Ofte vil kapitalejerne ikke være bekendt med reglerne eller have glemt dem, ligesom vi, som revisorer, ofte ikke modtager meddelelse i løbet af året når ejerandele skifter hænder.
 
Vi kender ikke sanktionerne ved manglende indberetning endnu.

 
Ejerregister for selskaber – der skal ske indberetning

Fra december 2014 skal ejerforholdene for de danske selskaber registreres i et online ejerregister. Alle nye og eksisterende selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet.
 
Den 15. december 2014 åbner det nye Ejerregister for virksomhedernes registreringer. Det betyder, at alle nye og eksisterende A/S, P/S og ApS, herunder IVS, herefter er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret, hvis de ejer fem procent eller mere af selskabet. Det kræver dog, at den ændring af selskabsloven, der på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget, er trådt i kraft inden da.
 
I første omgang er det alene ejeroplysninger om A/S, ApS, herunder IVS, og P/S, der skal registreres i Ejerregistret. Ejeroplysninger om K/S er i første omgang ikke omfattet af registret. Som led i regeringens Skattelypakke er det dog foreslået, at ejeroplysninger om K/S’er også skal omfattes. Der vil blive informeret mere om dette på et senere tidspunkt.
 
Samtidigt bliver ejere af ihændehaveraktier, der ejer mindre end fem pct. af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, forpligtet til at registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregistret, som ikke er åben for offentligheden.
 
Nyoprettede selskaber skal registrere deres ejere senest 2 uger efter stiftelsen. Selskaber etableret før d. 15. december 2014 skal registrere deres ejere senest 14. juni 2015.
 
Offentligt tilgængeligt i sommeren 2015
Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015.
 
Oprettelsen af Ejerregistret er en del af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Ejerregistret blev bl.a. indført, for at Danmark i højere grad kunne leve op til den EU-regulering, som skal modvirke hvidvask. Registeret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.


 


Tidligere dokumenter:

Beskyt din virksomheds offentlige stamdata og registreringer mod at andre ændrer disse
 

Der er allerede i dag to muligheder for at sikre sig imod eller følge med i, at der ikke sker urigtige registreringer.

Dels kan selskaber via henvendelse til Erhvervsstyrelsens kundecenter på erst@erst.dk anmode om at få indsat et password, så kun personer med kendskab til dette password fremover kan foretage ændringer i styrelsen selskabsregistreringer. Husk at opbevare dit password på et sikkert sted og hvor du altid kan finde det igen.

En anden mulighed, som må anbefales, er at selskabet eller en rådgiver efter aftale med selskabet har mulighed for at abonnere på eventuelle ændringer, som måtte ske i registreringerne vedrørende deres CVR-nummer. Det gøres via CVR.dk. For at oprette et abonnement, skal selskabet logge ind på CVR.dk. Det letteste herefter er at vælge selskabet via at indtaste CVR-nummeret i øverste venstre hjørne. Når selskabet fremkommer klikkes på Abonnér på denne virksomhed og derefter vælges "Selskabsregistreringer", "Regnskabsregistreringer" og "Indkaldelse til generalforsamling". Herefter vil man få en mail såfremt der sker ændringer.

Risskov Revision registrerer automatisk abonnement på alle nye klienter så vi får løbende besked om alle ændringer og vil naturligvis reagere hvis der forekommer registreringer som er unaturlige, men vi kan ikke garantere at vi følger med i alle ændringer.

Erhvervsstyrelsen anbefaler tillige følgende fremgangsmåde for at få besked ved ændringer:
Efter login på CVR vælges "Erhvervsresearch", som er den røde kasse i midten under menuen. På denne side har selskabet mulighed for at få et overblik over nuværende abonnementer, samt mulighed for at vælge flere - herunder abonnement vedrørende nye selskabsregistreringer, der foretages om selskabet.

I foråret 2015 vil et nyt system for selskabsregistreringer, der skal afløse Webreg, give automatisk besked til selskabet via selskabets digitale postkasse om nye registrerede ændringer.


Refusion af moms ved handel/køb med andre EU lande - f.eks. omkostninger afholdt direkte under rejse i landene
 

Momsregistrerede virksomheder har mulighed for at få refunderet moms betalt i andre EU-lande. Ansøgning om refusion skal ske senest 30.september i året efter, at varen eller ydelsen er købt i det andet EU-land. Det vil sige, at ansøgning om refusion for året 2013 skal ske senest den 30.september 2014.

Virksomheder i Danmark, der har købt momsbelagte varer eller tjenesteydelser i et andet EU-land, hvor de ikke er etableret, har muligvis ret til refusion fra dette lands myndigheder.

For at få refunderet moms, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
 • Indkøbene skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter

Opfyldes ovenstående betingelser, kan der ansøges om at få refunderet moms. Ansøgningen herom skal omfattet en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår. Endvidere kan der kun ske refusion af moms af beløb, der overstiger minimumsgrænsen for det pågældende EU-land.  Minimumsgrænserne kan ses på følgende link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/index.html

Ansøgningen skal indeholde fakturaer for de køb, ansøgningen drejer sig om, såfremt EU-landet kræver det. Under alle omstændigheder, skal der altid foreligge dokumentation for købet.

Det er ikke alle køb af varer og ydelser, hvor der kan ske refusion af momsen. Det er det pågældende EU-lands regler, der er afgørende for, om dette kan ske. Eksempler på køb, hvor der typisk refunderes moms, er persontransport, brændstof, hotelophold, restaurant besøg, adgang til messer.

For at søge om at få refunderet moms, skal man tilmelde sig momsrefusionssystemet i TastSelv Erhverv, og herefter udfylde en ansøgning under Momsrefusion. Det skal hertil bemærkes, at der er mulighed for at bemyndige et momsbureau eller en momsagent til at udfærdige ansøgningen. Virksomheder, der har delvis momsfradragsret, skal i ansøgningen oplyse fradragsprocenten, som senest er beregnet, dvs. sidste års fradragsprocent.

Ansøgningsfristen er den 30.september i året efter, at varen eller ydelsen er købt. Det betyder, at man senest den 30.september 2014 skal ansøge om at få refunderet moms på varer og ydelser købt i 2013.

SKAT sender ansøgningen videre til myndighederne i det land, som ansøgningen vedrører.

Såfremt ansøgningen giver ret til refusion af moms, vil beløbet derfor blive sendt direkte til ansøgers konto fra myndighederne i det andet EU-land.

Spørgsmål vedr. ansøgninger, der er sendt, skal ske til det pågældende EU-land, som ansøgningen vedrører. Adressen hertil kan findes på: Vat Refund Contact Points (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Ændrede momsfrister og intervaller for halvårsvis, kvartalsvis og månedsvis angivelse
 

Frister for halvårlig afregning af moms 2014

Du skal indberette moms hvert halve år, hvis SKAT kan se, at din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, og du har indberettet og indbetalt til tiden.

Er din virksomhed nystartet, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst 1½ år. Herefter undersøger SKAT din virksomheds omsætning og ændrer eventuelt din afregningsperiode, så du skal indberette hvert halve år.

Afregningsperiode

Skal være indberettet og betalt senest

1. juli - 31. december 2013

3. marts 2014

1. januar - 30. juni 2014

1. september 2014

1. juli - 31. december 2014

2. marts 2015

Frister for kvartalsvis afregning af moms 2014

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Afregningsperiode

Skal være indberettet og betalt senest

1. oktober - 31. december 2013

10. februar 2014

1. januar - 31. marts 2014

2. juni 2014

1. april - 30. juni 2014

1. september 2014

1. juli - 30. september 2014

1. december 2014

1. oktober - 31. december 2014

2. marts 2015


Frister for månedsvis afregning af moms 2014

Du skal indberette moms månedsvis, hvis SKAT konstaterer, at din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 mio. kr. om året, eller hvis du selv har søgt om det.

Afregningsperiode

Skal være indberettet og betalt senest

1. december - 31. december 2013

27. januar 2014

1. januar - 31. januar 2014

25. februar 2014

1. februar - 28. februar 2014

25. marts 2014

1. marts - 31. marts 2014

25. april 2014

1. april - 30. april 2014

26. maj 2014

1. maj - 31. maj 2014

25. juni 2014

1. juni - 30. juni 2014

18. august 2014

1. juli - 31. juli 2014

25. august 2014

1. august - 31. august 2014

25. september 2014

1. september - 30. september 2014

27. oktober 2014

1. oktober - 31. oktober 2014

25. november 2014

1. november - 30. november 2014

29. december 2014

1. december - 31. december 2014

26. januar 2015

Vores kerneydelser:

 

Rådgivning/sparring i forbindelse:

 


Kontakt os