Download

Herunder finder du en række praktiske blanketter og formularer som du kan benytte til diverse opgørelser, kørselsregnskab m.v. Kontakt os venligst såfremt der er spørgsmål hertil.

Debitorliste
Acontofaktureringer (typisk på igangværende arbejder eller forudbetalinger)
Diverse tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter)
Igangværende arbejder (salgspris)
Igangværende arbejder
Varelagerliste
Skyldige omkostninger
Kreditorer
Periodiseringsposter
Skatte- og momsfradrag (rejser, overnatning, personaleudgifter)
Skatte- og momsfradrag - konteret
Ændring i kontoplan ved ændring i skatte og momsfradrag 1.1.2015
Kørselsregnskab - blandet benyttet bil
Kørselsregnskab - kørselsgodtgørelse ansatte
Fakturakrav pr. 1.1.2013

Blanketter og formularer i excelformat
Debitorliste
Acontofaktureringer (typisk på igangværende arbejder eller forudbetalinger)
Diverse tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningsposter)
Igangværende arbejder (salgspris)
Igangværende arbejder
Varelagerliste
Skyldige omkostninger
Kreditorer
Periodiseringsposter
Kørselsregnskab - blandet benyttet bil
Vejledende model for beregning af registreringsafgift veteranbil

Nyhedssbreve
Risskov Revision orienter august 2016
Risskov Revision orienter oktober 2015
Risskov Revision orienter december 2014
Risskov Revision orienter september 2014 - SÆRNUMMER
Risskov Revision orienter august 2014 - Bilag
Risskov Revision orienter januar 2014
Risskov Revision orienter december 2013
Risskov Revision orienter september 2013
Risskov Revision orienter august 2013

Orienteringsskrivelser
Selskabsskat november 2016